Về chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Bao bì Thâm Quyến Chengxing & công ty TNHH vật liệu

Điện thoại:·13802561846

Địa chỉ email:Sales@cxpack.com

Liên hệ với chúng tôi

Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

Thâm Quyến Chengxing đóng gói & công ty TNHH vật liệu

Tel:13802561846

Email:Sales@cxpack.com

Thêm: No.167,Pingxinbei Road, thành Street, Longgang, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc